IMG_5820 2.jpg

stylist

yukie uenishi

IMG_5803.jpg

stylist

chiharu kato

IMG_5787-2.jpg

assistant

yusuke yoshioka